Ακολουθήστε μας

Ειδικοί Έλεγχοι

Πρόκειται για τον αρχικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχήματος με την προσθήκη σε αυτόν εφοπλισμού υγραεριοκίνησης. Στην ΙΚΤΕΟ Autotruck ελέγχουμε την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης αυτής και των εξαρτημάτων της για την οδική ασφάλεια σας. Αναλαμβάνουμε την διαδικασία αποστολής των απαραίτητων εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει την καινούρια άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στην οποία θα αναγραφεί και το υγραέριο ως είδος καυσίμου κίνησης.

Δικαιολογητικά

– Άδεια κυκλοφορίας
– Υπεύθυνη Δήλωση εντός μήνα του Ν.1599/86 του υπεύθυνου τεχνίτη που έκανε τη διασκευή
– Δήλωση συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική μονάδα και του εξαερωτή / υποβιβαστή πίεσης.
– Βεβαίωση ή πιστοποιητικό για τη δεξαμενή.
– Ισχύον δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) εφόσον έχει παρέλθει η τετραετία.
– Πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και  τοποθέτηση του συστήματος.
– Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Πραγματοποιείται σε διασκευασμένα οχήματα με την εγκατάσταση συστήματος CNG. Αναλαμβάνουμε την διαδικασία αποστολής των απαραίτητων εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει την καινούρια άδεια κυκλοφορίας του οχήματός στην οποία θα αναγραφεί και το φυσικό αέριο ως είδος καυσίμου.

Δικαιολογητικά

– Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος
– Υπεύθυνη Δήλωση εντός μήνα του Ν.1599/1986 του τεχνικού που διενήργησε τη μετασκευή του οχήματος
– Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας και του υποβιβαστή πίεσης,
– Ισχύον Δελτίο τεχνικού ελέγχου KTEO
– Πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και  τοποθέτηση του συστήματος.
– Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Ο έλεγχος ADR πραγματοποιείται σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κλάσεις προϊόντων. Το ανανεωμένο πιστοποιητικό ADR  παρέχεται με την πραγματοποίηση ελέγχου ΚΤΕΟ εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής

Δικαιολογητικά

– Άδεια κυκλοφορίας
– Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ’όσον υπάρχει)
– Βεβαίωση ταχογραφου (Εφ’όσον το φορτηγό ξεπερνάει τους 3,5Τ μικτό βάρος)
– Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ’όσον απαιτείται)
– Προηγούμενο πιστοποιητικό ADR
– Φύλλα Δοκιμών από Πιστοποιημένο φορέα
– Πιστοποιητικό σωληνώσεων από τον αρμόδιο φορέα εφόσον απαιτείται. (οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης)
– Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

KTEO AUTOTRUCK

Online Help

Κλείστε το ραντεβού σας
online εδώ

Κλείστε εύκολα και γρήγορα το ραντεβού σας για Έλεγχο ΚΤΕΟ και Κάρτα Καυσαερίων.

Πότε περνάω ΚΤΕΟ

Βρείτε την ημερομηνία για τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ.

Θύμισέ μου τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε λίγες μέρες πριν τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, για να κλείσουμε το ραντεβού σας.