Ακολουθήστε μας

Φορτηγά & Ελκυστήρες με μικτό βάρος >3,5 τόνους

Δικαιολογητικά

– Άδεια κυκλοφορίας
– Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (εφόσον υπάρχει)
– Βεβαίωση ταχογράφου
– Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)
– Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
– Πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του ανυψωτικού (Φύλλα δοκιμών από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα) εφ’ όσον το όχημα είναι γερανοφόρο και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετά τις 11/07/2008

Κάθε πότε περνάω ΚΤΕΟ τα φορτηγά & ελκυστήρες με μικτό βάρος > 3,5 τόνους;

– ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
– ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων

Κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

KTEO AUTOTRUCK

Online Help

Κλείστε το ραντεβού σας
online εδώ

Κλείστε εύκολα και γρήγορα το ραντεβού σας για Έλεγχο ΚΤΕΟ και Κάρτα Καυσαερίων.

Πότε περνάω ΚΤΕΟ

Βρείτε την ημερομηνία για τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ.

Θύμισέ μου τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε λίγες μέρες πριν τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, για να κλείσουμε το ραντεβού σας.