Ακολουθήστε μας

Εκούσιοι Έλεγχοι

Αναρωτιέστε για την κατάσταση του οχήματός σας;

Ο εκούσιος έλεγχος διενεργείται σε κυκλοφορούντα ελληνικά ή αλλοδαπά οχήματα μετά από αίτημα του προσκομίζοντα το όχημα. Κατά τον εκούσιο έλεγχο ΚΤΕΟ ελέγχονται όποια από τα παρακάτω συστήματα επιθυμείτε:

  1. Καυσαερίων
  2. Σύγκλιση-Απόκλιση
  3. Αμορτισέρ
  4. Σύστημα Πέδησης
  5. Φώτα
  6. Οπτικό
Δικαιολογητικά

– Άδεια Κυκλοφορίας
– Δελτίο τεχνικού ελέγχου KTEO σε ισχύ εφόσον έχει υποχρέωση
– Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Πραγματοποιείται κατ΄ απαίτηση του πελάτη με σκοπό την πιστοποίηση ύπαρξης συστήματος αντιεμπλοκής πέδησης (abs) και της σωστής λειτουργίας του.

Δικαιολογητικά για οχήματα με προεγκατεστημένο ABS

– Άδεια κυκλοφορίας
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
– Δελτίο τεχνικού ελέγχου KTEO σε ισχύ
– Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Δικαιολογητικά για οχήματα με εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS

– Άδεια κυκλοφορίας
– Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ABS) από κοινοποιημένο εργαστήριο κράτους μέλους της Ε.Ε., με θεώρηση από την αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους, σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέστερη
– Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ (ABS) εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ΣΑΠ
– Δελτίο τεχνικού ελέγχου KTEO σε ισχύ
– Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

KTEO AUTOTRUCK

Online Help

Κλείστε το ραντεβού σας
online εδώ

Κλείστε εύκολα και γρήγορα το ραντεβού σας για Έλεγχο ΚΤΕΟ και Κάρτα Καυσαερίων.

Πότε περνάω ΚΤΕΟ

Βρείτε την ημερομηνία για τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ.

Θύμισέ μου τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε λίγες μέρες πριν τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, για να κλείσουμε το ραντεβού σας.